Kulturlandskapet
rundt Mjøsa

Aktiv landbruk

Et levende landbruk er den viktigste årsaken for det varierte kulturlandskapet rundt Mjøsa. De rike naturkvalitetene skyldes geologiske prosesser og klimaskiftninger gjennom millioner av år. Tidlig bosetting og landbruk gjennom flere tusen år har etterlatt seg spor i form av mange kulturminner. Dagens landbruk har samtidig lange tradisjoner som også setter sitt preg på regionen.