Topografisk har Nes & Helgøya en optimal form med tanke på solinnstråling og drenering. Sammen med næringsrik jord har dette gitt grunnlag for bosetting og dyrking av mat i årtusener. De første menneskene slo seg ned i Mjøsregionen i yngre steinalder, for 5000 år siden. I det eneste tjernet på Helgøya, Åstjernet, har man funnet rester av kornslaget bygg som stammer fra den tiden. Det er også gjort funn av redskaper som flintdolker og steinøkser fra denne perioden.er.

Mjøsregionen er et av de beste stedene i landet for dyrking av matkorn. Dette skyldes et godt jordsmonn og stabilt klima. Tradisjonelt sett blir det dyrket bygg, rygg og hvete. De siste årene har noen bønder også begynt med dyrkning av Spelt mel. Spelt er urkorn og regnes som opphavet til den moderne hveten. Det er gjort funn som tyder på at spelt har vært dyrket i Norden i minst 4500 år. Spelt betyr korn med skall fordi kornet ligger innpakket i agner også etter tresking. Derfor må kornet avskalles i en egen maskin før det kan males. Spelt åkre finner du rundt gården Ousdal, noen få km nord for Tingnes.

Rundballer på åker

På Nes og Helgøya finner du noen av landets største solbærprodusenter. I Norge er solbær trolig blitt dyrket siden 1700-tallet, og det var klostervesenet og munkene som først startet med bærdyrking her. De hentet også inn frø og podekvister, slik at området her fikk en særstilling hva bær- og fruktdyrking angår.

Nes og Helgøya var tidligere kjent for sine frukthager, og er et av de områdene som egner seg best for fruktdyrking i Norge. De slake hellingene ned mot Mjøsa, det gode jordsmonnet og det stabile innlandsklimaet bidrar til dette. Jordbær har i hele etterkrigstida vært den viktigste bærsorten. Kise forsøksstasjon på Nes har i løpet av sine 50 års eksistens utprøvd 150 jordbærsorter. Mange år hadde bygda her egen jordbærfestival.

I 1946 ble det plantet hele 11 000 frukttrær på Nes. Men utover på 60-tallet økte importen av mer eksotisk frukt som bananer og appelsiner. Det, kombinert med dårlig avling pga frostskader etter noen kalde vintre, gjorde sitt til at mange sluttet. I dag er det igjen en økende interesser for hager, frukt- og bærdyrking. På din sykkeltur i dag vil du få se jorder med rader av bringebærbusker, jordbæråkrer og frukthager. Flere av gårdene tilbyr selvplukk i sesongen. Se etter skilt ved vegen og ta med egen beholder/bøtte!

Braastad Epler (foto: Midt i Mjøsa)
Mølstad vestre (foto: Midt i Mjøsa)

På Nes & Helgøya, midt i Mjøsa ligger opplevelsene som perler på snor. Å kombinere noen av disse opplevelsene med en sykkeltur er midt i blinken for deg som vil være aktiv. Gardsbutikker, designklær, idylliske landlivskaffeer, vakre hager, kulturminner, klatrepark eller kajakkpadling. Avstandene er korte og det er så mye å se at dere kanskje ønsker å bli en dag ekstra? På kartet finner du oversikt over overnattingssteder.
Velkommen skal dere være!

Gå til Midt i Mjøsa sin nettside

 

 

 

Midt på Helgøya finner du BieStien. Midt i et frodig kulturlandskap med blomstrende vegkanter får du informasjon om bierøkt, honningproduksjon og hvorfor Helgøya er så spesielt at det er akkurat her det avles dronninger (!).

Stien er lett tilgjengelig på sykkel. Den anbefalte sykkelrunde på Helgøya fører over BieStien og forbi alle tavlene. Ønsker du å komme tilbake med bil ved en annen anledning er det enklest å parkere ved gamle Helgøya skole, midt på øya og gå derfra.

Grupper kan bestille en guidet tur med en av birøktere fra Helgøya Bie.

Kontakt
Lise Godager Hansen & John Erik Hansen
mob. 950 20 558 / 917 98 628
e-post: joerikh@online.no